4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ה' (17.06.2021)

00:00 - 02:00 cleopatra
00:00 - 02:00 nicolee
00:00 - 06:00 nadin
00:00 - 06:00 daniellasex
00:00 - 06:00 emanuela
00:05 - 02:00 reut
05:00 - 11:00 coral
05:00 - 11:00 lucy
05:00 - 11:00 meshi
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב