4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ד' (29.06.2022)

00:00 - 02:00 shoval
00:00 - 02:00 ana
00:00 - 06:00 yasmin
00:00 - 06:00 stav
00:00 - 06:00 karren
00:05 - 02:00 alexia
05:00 - 11:00 karma
05:00 - 11:00 alina
05:00 - 11:00 kesem
10:00 - 16:00 neta
10:00 - 16:00 emanuela
10:00 - 16:00 yarin
15:00 - 21:00 aline
15:00 - 21:00 inbar
15:00 - 21:00 noel
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב