4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ג' (12.11.2019)

00:00 - 02:00 shoval
00:00 - 06:00 stav
00:00 - 06:00 yasmin
00:00 - 06:00 simone
00:00 - 02:00 shani_boobs
00:05 - 02:00 bianca
05:00 - 11:00 nicolee
05:00 - 11:00 alina
05:00 - 11:00 lola
10:00 - 16:00 einav
10:00 - 16:00 esticam
10:00 - 16:00 inbar
15:00 - 21:00 cleopatra
15:00 - 21:00 ana
15:00 - 21:00 nadin
20:00 - 00:00 karren
20:00 - 00:00 noel
20:00 - 00:05 liel

יום ד' (13.11.2019)

00:00 - 02:00 karren
00:00 - 02:00 noel
00:05 - 02:00 liel
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של liel ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של liel ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב