8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום א' (26.01.2020)

00:00 - 02:00 stav
00:00 - 02:00 simone
00:00 - 06:00 alexia
00:00 - 06:00 lucy
00:00 - 06:00 neta
00:05 - 02:00 cleopatra
05:00 - 11:00 nicolee
05:00 - 11:00 yarin
05:00 - 11:00 einav
10:00 - 16:00 limor
10:00 - 16:00 lola
10:00 - 16:00 shoval
15:00 - 21:00 nirina
15:00 - 21:00 natashali
15:00 - 21:00 emanuela
20:00 - 00:00 shilat
20:00 - 00:00 shani_boobs
20:00 - 00:05 yasmin

יום ב' (27.01.2020)

00:00 - 02:00 shilat
00:00 - 02:00 shani_boobs
00:05 - 02:00 yasmin
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב