4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (23.10.2020)

00:00 - 02:00 alexia
00:00 - 02:00 shani_boobs
00:00 - 05:00 limor
00:05 - 02:00 bunnys
00:09 - 05:00 yasmin
01:09 - 05:00 alina
05:00 - 11:00 shoval
05:00 - 11:00 einav
05:00 - 11:00 noel
10:00 - 16:00 simone
10:00 - 16:00 shilat
10:00 - 16:00 ana
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב